logo1.jpg

BORANG PERMOHONAN

Home
DISKAUN
BORANG PERMOHONAN

KE LAMAN UTAMA

valuecard.jpg

AHLI MAICARE ValueCard (MVC)

SILA PASTIKAN MAKLUMAT ANDA DIBERI DENGAN LENGKAP.

Nama:
Alamat:
Bandar:
Negeri:
Poskod:
Phone:
Tarikh Lahir:
No.KP:
Warganegara
Jantina:
Bangsa
Status
Nama Pasangan
Tarikh Lahir
Tarikh Berkahwin
Bagaimana kad ahli hendak diambil..?
  

Sebagai ahli Rakan Maicare ValueCard saya faham dan bersetuju dengan perkara berikut:-
  • Segala maklumat yang saya nyatakan adalah benar, permohonan ini akan terbatal jika terdapat pemalsuan dinyatakan disini.
  • Dan saya telah melewati usia 18 tahun semasa surat permohonan ini di persetujui oleh saya dan saya adalah warganegara Malaysia dan Penduduk Tetap Negara Malaysia.
  • Keahlian saya akan termansuh dan terbatal tanpa notis jika saya gagal membuat pembayaran pembaharuan tahunan sebanyak RM20.00 dan selepas tarikh luput jika saya ingin menjadi ahli semula saya perlu membuat permohonan baru dengan mematuhi syarat-syarat permohonan keahlian.
  • Selagi saya menjadi ahli Rakan Maicare ValueCard saya bersetuju mematuhi rancangan perniagaan dan konsep yang diperkenalkan oleh Maicare, masakini, polisi, peraturan, etika dan syarat yang telah dinyatakan yang mana boleh dipinda dari masa ke semasa oleh pihak pengurusan Maicare Marketing Sdn Bhd.
  • Saya tidak akan menggunakan nama perniagaan Maicare Marketing Sdn Bhd, logo atau tanda perkhidmatan dalam mana-mana iklan saya tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis daripada Maicare Marketing Sdn Bhd dan saya tidak akan meminda isi kandung konsep Rakan Maicare ValueCard atau bungkusan asal barangan tanpa mendapat kebenaran.
  • Adalah dengan ini saya bersetuju menjadi ahli Rakan Maicare ValueCard dan saya telah baca serta faham dengan syarat-syaratnya.